Hoe gaat dit in zijn werk? (OVAC)

U heeft een verwijzing, wat nu?

Met de aanvraag/verwijzing van de specialist, huisarts of een andere behandelaar maakt u een afspraak bij onze orthopedische schoentechnische afdeling (kijk voor meer informatie over afspraken onder "Contact"). Graag horen wij van u wat door de verwijzer ingevuld is als "omschrijving/gewenste voorziening of hulpmiddel" om met u een afspraak te maken. Houdt bij het maken van een afspraak uw verwijzing dus bij de hand!

Aanmeten
Op de geplande afspraak maken we kennis en bespreken we samen uw voetproblemen. Daarnaast leggen we u uit wat de verwijzer als oplossing heeft voorgeschreven. U vertelt ons wat u van de oplossing verwacht. Dit noemen we de hulpvraag. Wij verzamelen de benodigde gegevens, door middel van een uitgebreid voetonderzoek en een analyse van uw lichaamshouding en looppatroon. Ook maken we een 2D en/of 3D scan en gipsafdrukken van uw voeten. Daarna vullen een NPI-voet/schoen protocol (een vragenlijst) in en dit maakt de inventarisatie compleet. Het aanmeten een orthopedische voorziening aan een confectieschoen (OVAC) neemt ongeveer 30 minuten tijd in beslag. Bij sommige zorgverzekeringen moeten we eerst een goedkeuring krijgen. We geven ook uitleg over de financiële consequenties voor u.

Schoenconcept

Bronkhorst Podo Linéa heeft een uitgebreide collectie van kwalitatief goede confectieschoenen, waarin de orthopedische voorzieningen aangebracht kunnen worden. Voor een overzicht van onze huidige collectie kunt u terecht bij het hoofdstuk Schoenspeciaalzaak op deze site. De orthopedische schoentechnicus beoordeelt wat mogelijk is en adviseert de cliënt hierin. De cliënt kan ook zelf een schoen aanbieden, die elders is gekocht. Het kan voorkomen dat de cliënt een soort schoen aanbiedt die niet geschikt is voor het aanbrengen van een orthopedische voorziening. In dat geval wordt geadviseerd om een ander soort schoen te kiezen. We streven altijd naar toepassing van de lichtste materialen, het kan echter voorkomen dat het gewicht van de schoen iets toeneemt.
 
De schoenen zijn klaar
Na maximaal 2 weken nemen wij contact met u op om uw voorziening af te leveren. Bij het afleveren van de ervaart u voor het eerst hoe de schoenen met de voorziening lopen en leggen we u uit hoe u de schoenen het best kan inlopen. Uw voeten en uw lichaam zullen misschien aan een andere stand moet wennen (meer hierover vind u onder de pagina "inloopschema"). Ook krijgt u een schriftelijke toelichting met tips over het gebruik en het onderhoud van  uw nieuwe schoenen.

Controle

Bij het afleveren plannen we na 3 maanden een controle-afspraak, betreft het een patiënt met verhoogde risico’s dan zullen wij dit in overleg eerder willen controleren. Tijdens de controle afspraak evalueren we het bereikte resultaat en beoordelen we of de gestelde doelen behaald zijn. Bij eventuele problemen doen wij er alles aan deze op te lossen. Mochten de oplossingen goed bevallen en verloopt alles naar wens, dan heeft u bij de controleafspraak de mogelijkheid een reservepaar te laten maken. Het is wenselijk om 2 paar adequate schoenen in uw bezit te hebben, dit om van schoenen te kunnen wisselen ook bij een eventuele reparatie.

Eigen initiatief

U kunt ook op eigen initiatief een aanpassing aan uw confectieschoen laten aanbrengen. Hierover leest u meer op de pagina "Schoenaanpassingen". Wanneer u zonder verwijzing aanpassingen aan uw schoenen laat maken, valt dit niet onder (semi-)orthopedische schoentechniek en wordt dit niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Deze aanpassingen zijn dus voor uw eigen rekening.