Vergoeding (OVAC)

Bronkhorst Orthopedische Schoentechniek heeft contracten met alle zorgverzekeringen. Indien op grond van de verwijzing door de medisch specialist een vergoeding mogelijk is, dan wordt dit vergoed vanuit de basisverzekering. Of de aanpassing aan de confectieschoen (deels) wordt vergoed is afhankelijk van de voorwaarden van de zorgverzekeraar. Als de een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk is dan wordt dit door ons geregeld. Het deel dat niet vergoed wordt, is voor rekening van de cliënt.
 
U moet bij een orthopedische voorziening aan confectieschoenen (OVAC) de schoenen zelf aanleveren of kopen.

Eigen risico
Als u 18 jaar of ouder bent dan heeft u een verplicht eigen risico van €385,-, als u dit niet verhoogd heeft. De OVAC wordt vergoed vanuit de basisverzekering en gaat ten laste van het eigen risico. Wanneer het eigen risico volledig aangewend is, wordt de voorziening vergoed vanuit de basisverzekering. Op de website van uw verzekeraar kunt u de voorwaarden lezen in het hulpmiddelenregelement.

Voor een totaal overzicht van de zorgverzekeraars kijkt u op ons "overzicht zorgverzekeraars"