Hoe gaat dit in zijn werk? (OSB)

U heeft een verwijzing, wat nu?

Met de aanvraag/verwijzing van de specialist, huisarts of een andere behandelaar maakt u een afspraak bij onze orthopedische schoentechnische afdeling (kijk voor meer informatie over afspraken onder "Contact"). Graag horen wij van u wat door de verwijzer ingevuld is als "omschrijving/gewenste voorziening of hulpmiddel" om met u een afspraak te maken. Houdt bij het maken van een afspraak uw verwijzing dus bij de hand!
 
Aanmeten
Op de geplande afspraak maken we kennis en bespreken we samen uw voetproblemen. Daarnaast leggen we u uit wat de verwijzer als oplossing heeft voorgeschreven. U vertelt wat u van de oplossing verwacht, dit noemen we de hulpvraag. Wij verzamelen de benodigde gegevens, door middel van een uitgebreid voetonderzoek en een analyse van uw lichaamshouding en looppatroon. We maken een 2D en/of 3D scan en gipsafdrukken van uw voeten. Daarna vullen een NPI-voet/schoen protocol (een vragenlijst) in en dit maakt de inventarisatie compleet. Het aanmeten van schoenen neemt ongeveer 45 tot 60 minuten tijd in beslag. Bij sommige zorgverzekeringen moeten we eerst een goedkeuring krijgen. We geven ook uitleg over de financiële consequenties voor u. 

Schoenconcept

Bronkhorst Orthopedische Schoentechniek heeft een ruime keuze semi-orthopedische schoenen van verschillende leveranciers in veel modellen en in veel verschillende kleuren. In overleg met de schoentechnicus maakt u een keuze, waarna de voorzieningen conform de medische verwijzing worden aangebracht. De schoen wordt hiermee individueel aangepast aan uw voet. 

De schoenen zijn klaar
Na 2 tot 6 weken nemen wij contact met u op om uw nieuwe schoenen af te leveren.
Bij het afleveren van de schoenen ervaart u voor het eerst hoe de schoenen lopen en leggen we u uit hoe u de schoenen het best kan inlopen. Uw voeten en uw lichaam zullen misschien aan een andere stand moeten wennen (meer hierover vindt u onder de pagina "inloopschema"). Ook krijgt u een schriftelijke toelichting met tips over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe schoenen.

Controle

Bij het afleveren plannen we na 3 maanden een controleafspraak. Tijdens de controleafspraak evalueren we het bereikte resultaat en beoordelen we of de gestelde doelen behaald zijn. Bij eventuele problemen doen wij er alles aan deze op te lossen. Betreft het een patiënt met verhoogde risico’s? Dan zullen wij dit in overleg eerder willen controleren. 
 
Mochten uw schoenen goed bevallen en verloopt alles naar wens, dan heeft u bij de controleafspraak de mogelijkheid een reservepaar uit te kiezen. Het is wenselijk om 2 paar adequate schoenen in uw bezit te hebben. Dit om van schoenen te kunnen wisselen en zodat u bij eventuele reparatie niet zonder schoenen zit. U moet dan wel weer uw eigen bijdrage betalen.