Informatie voor werknemer

Via het UWV kunt u een vergoeding aanvragen als u privé ook (semi-) orthopedische schoenen draagt.
Via deze link vindt u hier meer informatie over: Aanvragen van werkschoenen via het UWV

Bij het aanvragen van (semi-)orthopedische werkschoenen moet er rekening gehouden worden met een aantal punten:
 
  • U kunt alleen een aanvraag doen voor orthopedische werkschoenen als u ze alleen voor het werk nodig heeft. Schoenen die u in dagelijks leven wil dragen worden gezien als 'gewone' orthopedische schoenen. De vergoeding hiervan loopt via uw zorgverzekering.
 
  • U heeft van uw zorgverzekeraar een beslissing nodig over welke vergoeding u al krijgt. Heeft u bijvoorbeeld al orthopedische schoenen en heeft u daarnaast orthopedische werkschoenen nodig? Dan heeft u de beslissing van uw zorgverzekeraar nodig waaruit blijkt dat u al orthopedische schoenen vergoed krijgt en deze werkschoenen niet voor het dagelijks leven nodig hebt, alléén voor uw werk.
 
  • Heeft u nog geen orthopedische schoenen? Dan heeft u van uw zorgverzekeraar een beslissing nodig waarin zij de vergoeding voor werkschoenen afwijzen omdat u deze schoenen alleen voor uw werk nodig heeft en ze in het dagelijks leven niet zult dragen. In dit geval vergoedt het UWV namelijk meestal de werkschoenen en niet de zorgverzekeraar.
 
  • U heeft ook een omschrijving nodig van uw werkgever waaraan de werkschoen moet voldoen.
 
  • U moet een burgerservicenummer (BSN) hebben.
 
  • UWV heeft vastgesteld dat u een ziekte of handicap heeft die u belemmert bij uw werk. Dit wordt ook wel een structurele functionele beperking (SFB) genoemd. De voorziening waarvoor u vergoeding aanvraagt, is bedoeld om ondanks uw ziekte of handicap uw werk goed te kunnen doen.
 
  • UWV vergoedt de goedkoopste voorziening die voor u geschikt is.
 
  • Koop niet alvast zelf. U krijgt geen vergoeding als u de voorziening al heeft gekocht. U krijgt binnen 8 weken bericht of de vergoeding goedgekeurd is. Als u een vergoeding toegewezen krijgt wordt die rechtstreeks aan u uitgekeerd.
 
  • Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van uw (semi-)orthopedische werkschoenen. Wij zijn in het bezit van de nodige formulieren voor het aanvragen van een vergoeding.

Het aanmeten van Veiligheidsschoenen gaat hetzelfde als het aanmeten van Semi-orthopedische schoenen. Voor meer informatie kijk op "Hoe gaat dit in zijn werk? (OSB)"