Vergoeding (VBS)

Bronkhorst Orthopedische Schoentechniek heeft contracten met alle zorgverzekeringen. Indien op grond van de verwijzing door de medisch specialist (bij een aantal verzekeringen is een verwijzing van een huisarts voldoende) een vergoeding mogelijk is, dan wordt dit vergoed vanuit de basisverzekering.
 
Eigen risico
Als u 18 jaar of ouder bent dan heeft u een verplicht eigen risico van €385,-, als u dit niet verhoogd heeft. De verbandschoen wordt vergoed vanuit de basisverzekering en gaat ten laste van het eigen risico. Wanneer het eigen risico volledig aangewend is, wordt de voorziening vergoed vanuit de basisverzekering. Op de website van uw verzekeraar kunt u de voorwaarden lezen In het hulpmiddelen regelement.

Voor een totaal overzicht van de zorgverzekeraars kijkt u op ons Overzicht zorgverzekeraars.