Home    >    Voetspecialisten    >    NVOS - Orthobanda

NVOS - Orthobanda

Bronkhorst Orthopedische Schoentechniek is aangesloten bij de branche organisatie NVOS - Orthobanda.

Missie NVOS-Orthobanda
NVOS-Orthobanda behartigt de belangen van zorgondernemers in orthopedische hulpmiddelen die de kwaliteit van leven voor de gebruikers verhogen. Zij treedt op als gesprekspartner van overheid, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en andere belanghebbenden en investeert in onderwijs, kennisontwikkeling en innovatie. Hierdoor borgt zij de continuïteit van de branche naar de toekomst en benadrukt haar maatschappelijke taak. Transparantie, innovativiteit en klantgerichtheid. Dat zijn de kernwaarden van de branchevereniging voor orthopedische hulpmiddelen, NVOS-Orthobanda.

Toenemende vergrijzing doet de markt voor medische hulpmiddelen in omvang groeien. Deze groei geeft uitdagingen aan het betaalbaar en toegankelijk houden van kwalitatieve hulpmiddelenzorg. In dit speelveld opereert de branchevereniging voor ondernemers in orthopedische hulpmiddelen. Vanuit het ondernemerschap stelt de vereniging als doel centraal: het behartigen van de collectieve belangen van ondernemers in orthopedische hulpmiddelen.

Voor meer informatie over de branche vind u op:
http://www.nvos-orthobanda.nl/